Tablica ogłoszeń

Wiadomości wydziałowe

Uwaga w celu poprawnego działania tablicy ogłoszeń prosimy o wyłączenie AddBlockera. Instrukcja

STUDENCI KULTUROZNAWSTWA

Jacek Dębicki

2018-06-19 01:10

Mój wtorkowy dyżur będzie miał miejsce o godz. 16.30-17.30. Zapraszam serdecznie.
Jacek Dębicki

Odwołanie zajęć dr M. Stojkow 19.06.2018

Dorota Żuchowska - Skiba

2018-06-18 11:08

Szanowni Państwo, w dniu 19.06.2018 dr Maria Stojkow będzie nieobecna. Wszystkie zajęcia i dyżury w tym dniu  zostają odwołane.

Pozdrawiam

Dorota Żuchowska-Skiba

Poprawka “Kultura techniczna”

Jacek Gądecki

2018-06-18 02:39

Szanowni Państwo,

w wirt. dziekanacie znajdą Państwo oceny z poprawki. Wszystkich zainteresowanych poprawą-poprawki (niestety wiele os.) zapraszam w najbliższą środę 20.06. do pok 105. w godz. 9.00-10.00. Poprawka-poprawki ma charakter ustny!!!

pzdr

jg

Biblioteka we wtorek 19.02

Maria Kogutowska

2018-06-18 01:50

Szanowni Czytelnicy,

uprzejmie informuję, że jutro (wtorek) Biblioteka wydziałowa będzie czynna do godz. 14-tej

Z pozdrowieniami

Maja Kogutowska

Przeniesione zajęcia i konsultacje z 18.06 na 20.06.2018

Magdalena Parus

2018-06-17 04:50

Szanowni Państwo,

z ważnych powodów rodzinnych odwołuję jutrzejsze zajęcia. Poniedziałkowe (10.30-12.00) zajęcia z Historii Kultury Polskiej dla I roku kulturoznawstwa odbędą się w  środę (20.06) w  godz. 10.30-12.00. Numer sali napisze Państwu jutro mailowo.
Poniedziałkowe (13.50-15.20) seminarium licencjackie odbędzie się natomiast w środę (20.06) w godz. 12.00-13.30 w moim pokoju 119.

Konsultacje odbędą się w godz. 13.30-15.30.
Serdecznie pozdrawiam,

Magdalena Parus

Wyjazd na konferencję

Radosław Tyrała

2018-06-15 05:19

Szanowni Państwo,

z uwagi na wyjazd na konferencję nie będę dostępny na Wydziale do wtorku 19 czerwca włącznie. Mój najbliższy dyżur odbędzie się w środę 20 czerwca.

Pozdrawiam

RT

Zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-15 12:06

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazuję zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o kontakt mailowy z Dziekanatem, prześlemy wówczas niezbędne załączniki (m.in. Regulamin konkursu i oświadczenie autora).

 

——– Wiadomość oryginalna ——–
Temat: Debiut naukowy 2018 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Zaproszenie do kolejnej edycji – prosimy przekazać studentom
Data: 2018-06-08 09:16
Od: hk@buzek.pl
Do:

Prosimy przyjąć zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”
Dziewiątą edycję projektu organizują:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 27 maja 2018 r.
Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

1.    Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2.    Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3.    Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  innowacyjny.
4.    Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl , a także jeden egzemplarz w wersji papierowej – sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5.    Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6.    Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7.    Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2018” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
8.    Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2018 roku.
9.    Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10.    Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2018 roku, m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
12.    Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2019 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13.    Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14.    Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek –Przewodniczący –  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.plaleksandra.kuzior@polsl.pl,

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim  i niemieckim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl oraz na stronie www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

 

Ostatnia szansa zaliczenia szkolenia BHP

Jolanta Gapys

2018-06-14 02:21

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczam ogłoszenie przesłane z Sekcji BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH – stacjonarnych i niestacjonarnych – (którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2018)

22 czerwca 2018 – piątek
godz. 15:00
Budynek A-3/A-4 (Łącznik), sala 105

Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na II-gim stopniu studiów w lutym 2018 i nie przeszli jeszcze szkolenia BHP na AGH.

Wszyscy studenci którzy przeszli szkolenie BHP na AGH w latach ubiegłych nie muszą być obecni na tym szkoleniu i powinni je przepisać.

Przepisanie szkolenia:
www.bhp.agh.edu.pl
zakładka: STUDENCI —–> PRZEPISANIE
Andrzej Stanek
sekcja BHP

Stypendia w roku akademickim 2018/2019

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-14 12:34

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wszelkie aktualne informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej  (stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, zapomogi itd.) w roku akademickim 2018/2019 znajdą Państwo pod adresem: http://wh.agh.edu.pl/pomoc-socjalna/ oraz na stronie Działu Spraw Studenckich http://www.dss.agh.edu.pl/

Zachęcam także do zapoznania się z pismem Pani Rektor dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. dotyczącym stypendiów:

pismo Pani Rektor ws. stypendiów

W razie wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu (osobiście, telefonicznie pod nr (12)617-43-90 lub mailowo na adres: loziakk@agh.edu.pl). Proszę również śledzić regularnie wydziałową e-tablicę ogłoszeń i zakładkę Pomoc socjalna na wydziałowej stronie.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do możliwie jak najwcześniejszego składania dokumentów, najlepiej jeszcze przed wakacjami.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak


 

Kwaterowanie w akademikach MS AGH w okresie praktyk studenckich

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-14 12:32

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z pismem dot. kwaterowania w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w okresie praktyk studenckich.

Kwaterowanie w domach studenckich MS AGH w okresie praktyk studenckich

Z pozdrowieniami,

KatarzynaWłodkowska-Łoziak

Egzaminy kierunkowe – przywrócenie terminu 9 lipca

Jolanta Gapys

2018-06-13 02:44

Szanowni Państwo,
ze względu na liczne prośby studentów Pani Prodziekan przywróciła pierwotny termin egzaminu w lipcu tj. 9 lipca
przepraszamy za zamieszanie
z pozdrowieniami

Egzaminy kierunkowe – 3 rok I stopnia – zmiana terminu

Jolanta Gapys

2018-06-12 02:15

Szanowni Państwo,
dla st. Socjologii i Kulturoznawstwa
I termin:
27.06 – zapisy do 25.06 w celu przygotowania listy
zmiana z 9.07 na 2 lipca – zapisy do 28.06 !!!!!
II termin:
5.09 – zapisy do 27.08
10.09 – zapisy do 6.09

WAŻNE !!! – warunkiem zapisania się na egzamin kierunkowy jest zaliczenie ostatniego semestru (6) potwierdzone wpisami ocen do WU
ZAPISY w dziekanacie w godzinach dyżuru lub droga mailową z podanymi danymi – imię i nazwisko, promotor i termin egzaminu – data

z pozdrowieniami

Ważne informacje z Miasteczka Studenckiego

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-12 10:31

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że na stronie Miasteczka Studenckiego pojawiły się ważne informacje dotyczące kwaterowania w domach studenckich w okresie wakacji oraz zasad zakwaterowania w akademikach MS AGH na rok 18/19 dla studentów innych uczelni. Szczegóły poniżej:

https://www.miasteczko.agh.edu.pl/strefa-mieszkanca/ogloszenia-administracyjne.html

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

 

Program dla wolontariuszy i stażystów – MCK Kraków

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-11 08:46

Szanowni Państwo,

w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Międzynarodowe
Centrum Kultury po raz drugi oferuje program dla stażystów i
wolontariuszy pod hasłem „Ekipa ERDK”.

O Ekipie ERDK: Rok 2018 jest świętem różnorodności i bogactwa
dziedzictwa kulturowego w Europie. Dlatego chcemy zaprosić studentów
do współtworzenia oferty ERDK. Ekipa będzie działać na wielu
polach: promocji wydarzeń, organizacji wystaw i działań edukacyjnych
oraz wsparcia organizacyjnego międzynarodowej konferencji.

Kto może dołączyć do Ekipy ERDK? Zapraszamy studentów, którzy:
·        są zainteresowani tematem dziedzictwa kulturowego i jego
upowszechnianiem,
·        chcą współtworzyć duże wydarzenia o ogólnopolskim
zasięgu lub wprost przeciwnie – marzą o pracy z lokalną
społecznością,
·        są w stanie wygospodarować trochę wolnego czasu,
·        lubią wyzwania, potrafią pracować w grupie oraz są solidni
i odpowiedzialni.

Nabór prowadzony jest w czerwcu 2018. Zachęcamy do składania
aplikacji poprzez formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji na temat
projektu na: www.mck.krakow.pl

Formularze dla studentów dostępne na stronach:
https://goo.gl/forms/NQfsmpB537SvC2uv1 oraz
https://goo.gl/forms/mapb33JyWfemdGAi1

Polecam się w przypadku wszelkich pytań.
Z wyrazami szacunku,

Joanna Hojda-Pepaś

Międzynarodowe Centrum Kultury | International Cultural Centre
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, Poland
Tel.: +48 12 42 42 899, 811
Fax: +48 12 42 17 844
e-mail: j.pepas@mck.krakow.pl
www.mck.krakow.pl

Zaproszenie do udziału w konkursie

Jolanta Gapys

2018-05-30 09:32

Szanowni Państwo,

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłosiło konkurs „Od fonografu do smartfona” – badacze tradycji muzycznych w XXI wieku. Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych.

Szczegółowy opis konkursu, regulamin oraz plakat w załączniku oraz na http://muzeuminstrumentow.pl/portal/index.php/konkursy/349-od-fonografu-do-smartfona-badacze-tradycji-muzycznych-w-xxi-wieku.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Pozdrawiam serdecznie,
Zofia Radwańska
Asystent muzealny
Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych
W Szydłowcu
Tel. 48 617 17 89

Staż w redakcji programowej radia RMF FM

Jolanta Gapys

2018-05-30 08:48

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczam przesłaną do nas ofertę dla Państwa
1. Czas trwania stażu: 9 tygodni (w tym jeden szkoleniowy)
a. w przypadku akceptacji kandydatury możliwy start od zaraz (termin zostanie wskazany po rozmowie wstępnej – może się okazać, że start będzie w bardzo nieodległym czasie, np. w przyszłym tygodniu lub będzie to kolejny wolny termin np. za 2-3 miesiące)
2. Dyspozycyjność: z reguły poniedziałek-piątek, ok. 6-7 godzin dziennie (9:00-15:00 oraz 15:00-20:00/21:00)
3. Zadania/zakres nauki i pomocy w redakcji m.in.:
a. udział w pracach redakcji programowej największego radia w Polsce przy współtworzeniu codziennego programu
b. kontakt ze słuchaczami (via telefon oraz e-mail)
c. nagrywanie i obróbka dźwięków / montaż dźwięków i przygotowywanie materiałów na potrzeby redakcji
d. zadania związane nagradzaniem słuchaczy w konkursach antenowych i internetowych
e. nagrywanie i montaż materiałów z mikrofonem
f. redakcyjne zadania związane z serwisami internetowymi

Kandydaci proszeni są o wysłanie maila do Pana Redaktora Krzysztofa Nepelskiego: krzysztof.nepelski@rmf.pl

Terminy egzaminów kierunkowych dla 3 roku

Jolanta Gapys

2018-05-28 02:04

Szanowni Państwo,
Pani Prodziekan ustaliła terminy egzaminów kierunkowych dla Socjologii i Kulturoznawstwa
WAŻNE !!! – warunkiem zapisania się na egzamin kierunkowy jest zaliczenie ostatniego semestru (6) potwierdzone wpisami ocen do WU
ZAPISY w dziekanacie w godzinach dyżuru lub droga mailową z podanymi danymi – imię i nazwisko, promotor i termin egzaminu – data

I termin:
27.06 – zapisy do 25.06 w celu przygotowania listy
9.07 – do 4 lipca zapisy – UWAGA !!! Zmiana na 2 lipca – zapisy do 28.06
II termin:
5.09 – zapisy do 27.08
10.09 – zapisy do 6.09

z pozdrowieniami

Stypendia pomostowe

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-05-09 03:03

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę Działu Spraw Studenckich zapraszam do zapoznania się z informacją dotyczącą stypendiów pomostowych 2018/2019.

stypendia_pomostowe

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Invitation for 20th Summer Course “The European System of Human Rights Protection”, 9 – 20 July 2018, at the Faculty of Law.

Artur Cybulski

2018-04-17 02:25
Invitation for 20th Summer Course “The European System of Human Rights Protection”, 9 – 20 July 2018, at the Faculty of Law.
Details of this event you can find here:

Dyżury

Łukasz Trzciński

2017-06-25 10:57

Szanowni Państwo!

W dniu 26 czerwca będę na dyżurze od godziny 14.00 do 15.00. Jutro ogłoszę termin wtorkowy.

Łukasz Trzciński