Pomoc socjalna

Studia

2017/2018 - NAJNOWSZE KOMUNIKATY

 • POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018


Pismo Pani Rektor dotyczące świadczeń pomocy materialnej na semestr letni

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim znajdą Państwo tutaj: Składanie wniosków semestr letni 17-18

Przydatne linki:

Wniosek korygujący

Dochody utracone i uzyskane

http://www.dss.agh.edu.pl/akty-prawne/ - Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Informacje na rok 2017-2018_semestr letni

Elektroniczne wnioski_stypendialne_-_instrukcja wypełniania

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: loziakk@agh.edu.pl, tel. (12)617-43-90.

 • Stypendium z Funduszu im. Staszica


Osoby, które chcą nadal otrzymywać stypendium w semestrze letnim, składają w Dziekanacie sprawozdanie z postępów w kształceniu oraz informację o dodatkowych osiągnięciach:

sprawozdanie_Staszic

Osoby, które nie złożą takiego sprawozdania, nie będą miały wypłacanego stypendium  w letnim semestrze. Sprawozdania należy składać jak najszybciej po uzupełnieniu wszystkich wpisów w systemie Wirtualny Dziekanat. Ostatecznym terminem składania sprawozdań w Dziekanacie jest 12 marca 2018r. (do 15 marca Wydział przekazuje je do Działu Spraw Studenckich).

 

 

 

 

2017/2018 - STARSZE KOMUNIKATY

 • szkolenie dla Studentów: rozliczanie Grantów Rektorskich


termin: 26 stycznia 2018r. (piątek) w godzinach 12:00 – 14:00

miejsce: sala audytoryjna, Pawilon U2

szczegóły szkolenia - zaproszenie


 • Kredyty studenckie


21 października 2017r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów studenckich. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej:

nowe kredyty studenckie

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zmiany-w-systemie-pozyczek-i-kredytow-studenckich-w-2017-r.html

 

 

 

 • Informacje dotyczące stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe znajdą Państwo tutaj:


Pismo Pani Rektor_osiągnięcia i kryteria

 

 • Informacje dotyczące stypendium rektora za wysoką średnią ocen znajdą Państwo tutaj:


http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow/

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Pani Rektor wnioski o stypendium rektora za wysoką średnią ocen należy składać w Dziekanacie najpóźniej do 10 października br. (wtorek). Wniosek jest do pobrania tutaj (NIE składają Państwo elektronicznego wniosku): wniosek o stypendium rektora

Bardzo proszę o zaznajomienie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stypendium rektora, które znajdą Państwo w piśmie Pani Rektor prof. Anny Siwik:

pismo w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Tabela z limitami i minimalnymi średnimi uprawniającymi do składania wniosku znajduje się tutaj:

limity DSS

Studenci, którzy ukończyli I stopień studiów poza AGH i mają średnią uprawniającą do złożenia wniosku, proszeni są o dołączenie do wniosku zaświadczenia z poprzedniej uczelni, podpisanego przez dziekana, o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok studiów.

 • Informacje dotyczące stypendium rektora dla studentów I roku 1 stopnia - olimpijczyków - znajdą Państwo tutaj:


Olimpijczycy pismo

Olimpijczycy_wykaz

 

 

 • Informacje dotyczące rodzajów świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH znajdą Państwo tutaj:


http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/

oraz w pliku Rodzaje świadczeń pomocy materialnej

Uprzejmie informuję, że można już składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2017/2018.

Pismo Pani Rektor ws. stypendiów

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Od 1 czerwca 2017, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę są zobowiązani do wypełnienia najpierw elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wnioski są dostępne na Państwa kontach. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wnioski_stypendialne_-_instrukcja

wniosek korygujący

Z uwagi na to, iż Uczelnia jest w sierpniu nieczynna, bardzo proszę o jak najwcześniejsze, w miarę możliwości, dostarczenie kompletnej dokumentacji, najlepiej jeszcze w czerwcu lub w lipcu. Pozwoli to nam wszystkim na spokojne załatwienie sprawy i na ograniczenie niepotrzebnych kolejek, pośpiechu i stresu we wrześniu i w październiku.

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Dziekanatu w następujących terminach: 01.06 - 25.07 br., 04.09 – 22.09 br.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń znajdą Państwo tutaj:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Zachęcam do zapoznania się z dodatkowymi informacjami, mającymi na celu ułatwienie Państwu całej procedury.:

Informacje na rok 2017-2018

Dochody utracone i uzyskane

 

W razie wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu (osobiście, telefonicznie pod nr (12)617-43-90 lub mailowo na adres: loziakk@agh.edu.pl). Proszę również śledzić regularnie wydziałową e-tablicę ogłoszeń i zakładkę Pomoc socjalna na wydziałowej stronie.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do możliwie jak najwcześniejszego składania dokumentów, najlepiej jeszcze przed wakacjami.

 

 • Informacja z stypendiach Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia dla studentów I roku:


Szanowni Państwo rozpoczynający studia I stopnia,

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o stypendium akademickie z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia. O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży i zdała egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku;

 2. w roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku;

 3. jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy;

 4. średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1200 PLN netto;

 5. posiada obywatelstwo polskie,

 6. posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,

 7. posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.


Szczegółowe informacje wraz z procedurą ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Fundacji: www.fejj.pl

Fundacja wymaga elektronicznego potwierdzenia danych ze strony Wydziału. W upoważnieniu jako adres e-mail dziekanatu należy wpisać: loziakk@agh.edu.pl

 

 • Informacja o stypendiach Ministra na rok 2017/2018:


Decyzją Pani Prodziekan dr Anny Małeckiej, termin składania wniosków w Dziekanacie upływa 18 września br. (poniedziałek), z uwagi na fakt, iż muszą one zostać zaopiniowane przez Radę Wydziału, która zbierać się będzie 25 września br.

pismo i załączniki pdf

zgłoszenie kandydatury doc

Wniosek i oświadczenie doc

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/#c8979

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

 • Informacja o stypendiach Staszica na rok 2017/2018


http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-staszica/

Stypendium Staszica_wniosek

Regulamin

 

 • Dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus


Od 1 października 2017 r. obligatoryjną formą wystąpienia o dofinansowanie wyjazdu w ramach programu Erasmus jest złożenie wniosku wg załączonego wzoru.

 1. Każdy student wyjeżdżający na studia lub praktyki za granicę w ramach programu ERASMUS może starać się o jednorazowe dofinansowanie wyjazdu.

 2. Wniosek z prośbą o dofinansowanie należy kierować do Prorektora ds. Studenckich.

 3. Wniosek o dofinansowanie można złożyć przed wyjazdem lub w terminie 30 dni od daty zakończenia programu.

 4. W celu uzyskania dofinansowania należy:

 5. a) Wypełnić wniosek. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. W uzasadnieniu należy wskazać miejsce i termin wyjazdu.
  b) Potwierdzić dane zawarte we wniosku w Dziale Współpracy z Zagranicą (C1, p. 109).
  c) Złożyć wniosek w Dziale Spraw Studenckich (C1, p.111).

 6. Kompletność wniosku zatwierdza DSS i przekazuje do decyzji Prorektora ds. Studenckich.

 7. DSS informuje studenta telefonicznie lub mailowo o decyzji Prorektora.

 8. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji Prorektora, od decyzji nie przysługuje odwołanie.


 

 

 

2016/2017


 

 

  

DOKUMENTY NIEAKTUALNE

 

2015/2016