Pomoc socjalna

Studia

 

2017/2018 - AKTUALNE

 • Informacje dotyczące rodzajów świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH znajdą Państwo tutaj:


http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/

oraz w pliku Rodzaje świadczeń pomocy materialnej

Uprzejmie informuję, że można już składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2017/2018.

Pismo Pani Rektor ws. stypendiów

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Od 1 czerwca 2017, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę są zobowiązani do wypełnienia najpierw elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wnioski są dostępne na Państwa kontach. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wnioski_stypendialne_-_instrukcja

Z uwagi na to, iż Uczelnia jest w sierpniu nieczynna, bardzo proszę o jak najwcześniejsze, w miarę możliwości, dostarczenie kompletnej dokumentacji, najlepiej jeszcze w czerwcu lub w lipcu. Pozwoli to nam wszystkim na spokojne załatwienie sprawy i na ograniczenie niepotrzebnych kolejek, pośpiechu i stresu we wrześniu i w październiku.

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Dziekanatu w następujących terminach: 01.06 - 25.07 br., 04.09 – 22.09 br.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń znajdą Państwo tutaj:

http://www.dss.agh.edu.pl/wazne-informacje/

Zachęcam do zapoznania się z dodatkowymi informacjami, mającymi na celu ułatwienie Państwu całej procedury.:

Informacje na rok 2017-2018

Dochody utracone i uzyskane

 

W razie wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu (osobiście, telefonicznie pod nr (12)617-43-90 lub mailowo na adres: loziakk@agh.edu.pl). Proszę również śledzić regularnie wydziałową e-tablicę ogłoszeń i zakładkę Pomoc socjalna na wydziałowej stronie.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do możliwie jak najwcześniejszego składania dokumentów, najlepiej jeszcze przed wakacjami.

 

 • Informacja z stypendiach Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia dla studentów I roku:


Szanowni Państwo rozpoczynający studia I stopnia,

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o stypendium akademickie z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia. O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży i zdała egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku;

 • w roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku;

 • jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy;

 • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1200 PLN netto;

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,

 • posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.


Szczegółowe informacje wraz z procedurą ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Fundacji: www.fejj.pl

Fundacja wymaga elektronicznego potwierdzenia danych ze strony Wydziału. W upoważnieniu jako adres e-mail dziekanatu należy wpisać: loziakk@agh.edu.pl

 

 • Informacja o stypendiach Ministra na rok 2017/2018:


Decyzją Pani Prodziekan dr Anny Małeckiej, termin składania wniosków w Dziekanacie upływa 18 września br. (poniedziałek), z uwagi na fakt, iż muszą one zostać zaopiniowane przez Radę Wydziału, która zbierać się będzie 25 września br.

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/#c8979

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

 • Informacja o stypendiach Staszica na rok 2017/2018


http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-staszica/

 

 

 

2016/2017


 

 

  

DOKUMENTY NIEAKTUALNE

 

2015/2016