Biblioteka

Studia

Adres:

Gramatyka 8a, pok. 15
tel. (12) 617 43 38

Pracownicy:

Kierownik Biblioteki:
Mgr Maria Kogutowska - kustosz:   mkogut@agh.edu.pl

Kustosz:
Mgr Justyna Sobocha-Stanuch: sobocha@agh.edu.pl

Regulamin Biblioteki WH

 

Spis czasopism prenumerowanych

Spis czasopism nieprenumerowanych

Godziny otwarcia Biblioteki

pn., wt. 8 - 15


środa - nieczynne

czw., pt. 8 - 15

Proszę sprawdzać e-tablice ogłoszeń.

Biblioteka Wydziału Humanistycznego AGH gromadzi i zgodnie z Regulaminem udostępnia obszerny księgozbiór, który swoją tematyką obejmuje zakres nauk społecznych i humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, kulturoznawstwa,  medioznawstwa, komunikacji społecznej oraz historii, filozofii i pedagogiki. W zbiorach biblioteki znajdują się także: encyklopedie, leksykony, słowniki, oraz najnowsza literatura obcojęzyczna, np. The Social Science Encyclopedia, A. Giddens - Sociology, The Blackwell Companion to Political Sociology.

Biblioteka prenumeruje kilkanaście tytułów czasopism naukowych, m.in. Studia Socjologiczne, Kultura i Społeczeństwo, Zeszyty Prasoznawcze, Studia Medioznawcze, Kultura Współczesna, Kultura Popularna, LUD, Studia Historyczne, Dzieje Najnowsze, Kwartalnik Filozoficzny, Kwartalnik Pedagogiczny, w tym również obcojęzyczne, np.Art Inquiry, Social Anthropology, International Sociology, European Societies, Polish Sociological Review i inne. Wykaz znajduje się na stronie www. oraz w Bibliotece

Podstawowym źródłem informacji o gromadzonych zbiorach jest katalog kartkowy (tradycyjny) alfabetyczny i rzeczowy a literaturę zakupioną po 2004 r. można przeglądać w dostępnym online Katalogu Komputerowym AGH.

Zakupione najnowsze książki oraz publikacje pracowników Wydziału wyeksponowane są na specjalnie przygotowanej wystawie w czytelni. Szczegółowe zasady udostępniania zamieszczone są w Regulaminie Biblioteki WH.

Uprzejmie przypominam PT studentom, że podczas korzystania ze zbiorów Biblioteki respektujemy tylko dokumenty studenckie, tj. aktualna legitymacja. Dokumenty odbiera osobiście czytelnik lub ktoś upoważniony po podpisaniu stosownego oświadczenia

Szczegółowych informacji udziela pracownik biblioteki.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.