pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

Zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni – Instrukcja nr 1

 

Zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną – Instrukcja nr 2