pl Aa

Osiągnięcia

Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej

52 nauczycieli akademickich z WH związanych jest aż z 10 dyscyplinami naukowymi. Cztery z nich, reprezentowane łącznie przez 83% pracowniczek i pracowników Wydziału, zostały poddane ewaluacji jakości działalności naukowej. Z satysfakcją odnotowujemy jej wyniki. Świadczą one o wysokim poziomie publikacji, projektów badawczych i, last not least, znaczeniu naszej pracy dla społeczeństwa i gospodarki. Szczególne gratulacje przesyłamy wszystkim pracowniczkom i pracownikom, dzięki którym świętujemy sukces w dwóch wiodących dyscyplinach: kategorię A w naukach o kulturze i religii oraz kategorię B+ w naukach socjologicznych. Takie wyniki dają nam mocną pozycję w środowisku naukowym i uprawnienia habilitacyjne. Eksperci szczególnie docenili projekt wskrzeszenia cybernetycznej rzeźby Edwarda Ichnatowicza „re:senster„, który wpłynął na zmianę sposobu eksponowania dzieł sztuki oraz rolę aplikacji „Pomost” dla tworzenia sieci społecznych wspierających osoby starsze, niepełnosprawne i migrantów. Cieszy nas, że profil badawczy WH, łączący nauki społeczne i humanistyczne z technologią, zyskał uznanie ekspertów. Pracujemy dalej – „bo za każdą technologią stoi człowiek”.