pl Aa

Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów

Interdyscyplinarny zespół prowadzący praktyczne i teoretyczne badania w obszarach związanych z technologiami informacyjnymi i mediami. Członkowie zespołu reprezentują różnorodne dziedziny takie jak informatyka, inżynieria biomedyczna, grafika, nauki o bezpieczeństwie, medioznawstwo, politologia, filozofia, socjologia i kulturoznawstwo. Interesują się m.in. przemianami technopolitycznymi, badaniem gier wideo, kolektywnej inteligencji i zastosowań technologii XR.