pl Aa

Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej

Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej to zespół zajmujący się krytyczną refleksją oraz interdyscyplinarnym podejściem do problemów kultury. Dyskurs naukowy prezentowany w zespole łączy różne dyscypliny, takie jak kulturoznawstwo, religioznawstwo, językoznawstwo, filozofia, historia idei, historia sztuki, antropologia kulturowa i etnografia. W tej perspektywie zajmujemy się zarówno badaniem tradycji i pamięci, jak też możliwych scenariuszy przyszłości kultury, wskazując na jej dynamiczne transformacje, które ujawniają się nie tylko w sferze materialnej i duchowej, lecz przede wszystkim w zupełnie nowym, niezwykle ekspansywnym i ciągle jeszcze bardzo mało znanym – obszarze cyfrowym.