pl Aa

Aktualności

Wieczór autorski z Tadeuszem Gadaczem

Rozmowę z Autorem poprowadzi dr Piotr Marciszuk. Z Tadeuszem Gadaczem znają się od czasów, gdy był asystentem prof. Skargi, a Tadeusz Gadacz profesora Józefa Tischnera.

Tadeusz Gadacz jest pracownikiem naukowym Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Współpracuje także z Katedrą Dziennikarstwa Collegium Civitas. Był uczniem i wieloletnim asystentem ks. profesora Józefa Tischnera.
Zajmuje się historią filozofii XX wieku, filozofią człowieka, filozofią religii, kondycją myślenia, analizą przemian kultury i cywilizacji, mentoringiem. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych polskich i zagranicznych.

Piotr Marciszuk – polonista i filozof, właściciel Wydawnictwa STENTOR. W roku 1985 obronił pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Barbary Skargi, wydaną dwa lata później pt. „Nowa gnoza Arthura Koestlera”.