pl Aa

Konkursy

VI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL

Szanowni Państwo,

 

POLITYKA  zaprasza do udziału w  VI już  edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL. Do 30 WRZEŚNIA czekamy na zgłoszenia pod adresem mailowym RAKOWSKI@POLITYKA.PL

Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.

Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945-1989 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów.

Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2020 I 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej dekadzie grudnia. Wysokość nagrody: 15.000 ZŁ

Szczegółowy regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej POLITYKI (polityka.pl/Rakowski).

KAPITUŁĘ NAGRODY stanowią:

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i POLITYKA) oraz red. Marian Turski (POLITYKA).

 

Z wyrazami szacunku,
Anita Brzostowska
Z-ca Dyrektora ds. Wydawniczych POLITYKI