pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Technologie dostępu, czy technologie nierówności? O niepełnosprawności, przyszłości i (nowych) technologiach – SOTECH LAB przy KSSiT WH AGH

Zapraszamy na kolejne wspólne spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH oraz Fundacji Marsz dla Nauki pt.
Technologie dostępu, czy technologie nierówności? O niepełnosprawności, przyszłości i (nowych) technologiach
Za sprawą epidemii wywołanej wirusem Covid-19, przyspieszeniu uległ proces wirtualizacji życia codziennego. W wyniku konieczności przeniesienia znacznej części aktywności do internetu wzrosła rola tego medium jako przestrzeni, w ramach której realizowane były zarówno praca, edukacja, uczestnictwo w kulturze, opieka medyczna jak i działania związane z codziennym życiem. W tym kontekście istotnej wagi nabiera dziś pytanie o relacje pomiędzy nowoczesnymi technologiami a niepełnosprawnością.
W dyskursie publicznym innowacje technologiczne są przedstawiane jako narzędzia zdolne zapewnić samodzielne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w życiu codziennym. Prezentowane są wynalazki, takie jak: protezy sterowane myślami, pady i myszki poruszane przez osoby z niewielką ruchomością dłoni, aplikacje i programy wspierające komunikację z niepełnosprawnościami i umożliwiające im podjęcie aktywności edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej, społecznej i publicznej np. czytniki ekranu, syntezatory mowy, czaty oraz wideo-rozmowy i wideotłumacz. Jednak pomimo potencjału włączającego tkwiącego w nowoczesnych technologiach, wiele z nich opiera się na skomplikowanych rozwiązaniach, które są kosztowne oraz wymagają specjalnych umiejętności i kompetencji cyfrowych. W rezultacie zamiast wspomagać, mogą one generować nierówności w dostępie i prowadzić do cyfrowego wykluczenia. Relacje między niepełnosprawnością a technologią są złożone i wymagają pogłębionej dyskusji nad technologiczną dostępnością oraz budowaniem przyjaznego otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Dyskusji tej będzie poświęcone nasze spotkanie.
W debacie udział wezmą:
– Monika Dubiel UW, doktorantka na UW, VIP Team
– dr Wojciech Figiel, UW, Instytut Lingwistyki Stosowanej
– Michael Jonek, Politechnika Opolska
– dr Anna Olszewska, AGH, Wydział Humanistyczny
Termin: 25 stycznia (wtorek), godz. 17:00-18:30.
Spotkanie będą moderowały dr Dorota Zuchowska-Skiba, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH i Adriana Winogrodzka-Kmak, doktorantka w Szkole Doktorskiej AGH, zwiazana z Katedrą Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH
***
Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab) to inicjatywa Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH (https://www.facebook.com/KSSTWHAGH). Formą inicjatywy jest laboratorium społeczne, rozumiane jako przestrzeń analizy i diagnozy społecznej dotyczącej społecznych wymiarów technologii. Celem Laboratorium jest wypracowanie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach i konsekwencjach technologii i jej popularyzacja.
Narzędziem działania Laboratorium są otwarte dyskusje na ważne i aktualne tematy z zakresu relacji technologii i społeczeństwa. Główną formą działania są comiesięczne publiczne spotkania wspierane analizami i komentarzami ekspertek i ekspertów, specjalizujących się w danej tematyce, a także gości spoza Katedry i Uczelni – uczonych, profesjonalistów i profesjonalistki spoza akademii, liderów i liderki opinii czy przedstawicieli instytucji technologicznych (firm, innych laboratoriów, fundacji, itd.).
Cele Laboratorium:
• Diagnozowanie społecznych problemów związanych z powstawaniem, wykorzystywaniem i zastosowaniem technologii, przede wszystkim wykluczenia technologicznego i nierówności społecznych oraz badanie ich przyczyn i zakresu;
• Analiza krytyczna i uwrażliwiająca na społeczne konsekwencje nowych technologii, w tym konsekwencje wspierające, jak i ograniczające rozwój społeczności i grup społecznych;
• Analiza technologii afirmatywnych i inkluzywnych oraz asystujących;
• Stworzenie przestrzeni służącej inspirowaniu zmian społecznych i wypracowywania propozycji rozwiązań ważnych problemów społecznych, szczególnie tych wspierających sprawiedliwy i zrównoważony wpływ technologii na społeczeństwo;
• Budowanie przestrzeni dialogu między akademią a środowiskiem społecznym w duchu publicznego rozumienia nauki (public understanding of science – PUS), w tym mediami, biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi; wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych tematyką społecznych uwarunkowań i konsekwencji technologii;
• Inicjowanie badań i dyskusji na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań zmian technologicznych;
• Popularyzacja wiedzy naukowej, wspieranie zaufania do najnowszych osiągnięć technologicznych (w tym biotechnologii, technologii medycznych, itd.). próba wyjaśnienia i konfrontacji z uprzedzeniami na temat nowych technologii; nauka obywatelska;
• Uwrażliwianie na różnice między wiedzą naukową a potoczną; zachęcanie do korzystania z wiedzy popartej faktami, dowodami, logiką wywodu; promowanie kultury dyskusji i wymiany opinii w debacie naukowej.
***
Fundacja Marsz dla Nauki jest instytucją zrzeszającą zróżnicowaną dziedzinowo i bezstronną politycznie grupę osób, zaangażowanych w popularyzację nauki. Celem Fundacji jest zwrócenie uwagi osób publicznych, w szczególności liderów społecznych i politycznych oraz ustawodawców, na problemy związane z rozwojem nauki, a w konsekwencji do tworzenia prawa zgodnego z bieżącym stanem wiedzy akademickiej, dla dobra interesu publicznego.