pl Aa

Zjazd Absolwentów Wydziału Humanistycznego AGH

Dnia 18.10 nasz Wydział obchodził uroczyste osiemnastolecie swojego istnienia (połączone z obchodami stulecia istnienia AGH). Z tej okazji zorganizowany został pierwszy Zjazd Absolwentów Wydziału Humanistycznego AGH. W programie były wystąpienia władz WH i AGH, wernisaż prac fotograficznych, koncerty, panel dyskusyjny i spotkanie pracowników z absolwentami poza murami uczelni.