pl Aa

Zasady organizacji i trybu zaliczania zajęć w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia