pl Aa

Zaległe zaliczenia

Zapraszam panie studentki i panów studentów, którzy mają braki w zaliczeniu prowadzonych przeze mnie przedmiotów do kontaktu ze mną, mailowego lub osobistego, w terminie moich dyżurów we wrześniu.

Informuję, iż od 20 września do końca miesiąca będę na urlopie.

Dr Łucja Kapralska