pl Aa

Zakład Badania Stosunków Międzykulturowych

W ramach Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej powstał Zakład Badania Stosunków Międzykulturowych. Jego kierownikiem została prof. Maria Szmeja.