pl Aa

Wyróżnienie pracy doktorskiej dra Łukasza Krzyżowskiego

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej przyznał wyróżnienie pracy doktorskiej dra Łukasza Krzyżowskiego napisanej pod kierunkiem prof. Janusza Muchy. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.