pl Aa

Wyróżnienia w XIX Edycji Konkursu Diamenty AGH

W XIX Edycji Konkursu Diamenty AGH wyróżnione zostały dwie prace magisterskie Absolwentek Wydziału Humanistycznego: Pani Magdaleny Mielewskiej – praca pt. „Techniki perswazyjne w zewnętrznych reklamach społecznych. Analiza przekazów reklamowych zniechęcających do niepożądanych działań społecznych”, napisana pod kierunkiem Pani dr hab. Katarzyny Leszczyńskiej oraz praca Pani Klaudii Piskorz, zatytułowana „Więcej niż człowiek? Postawy wobec udoskonalania człowieka za pomocą technologii”, napisana pod kierunkiem Pana dr hab. Leszka Porębskiego.