pl Aa

Wykład prof. Kazimierza Krzysztofka

Dnia 25.01, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był prof. Kazimierz Krzysztofek, socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie, autor wielu publikacji dotyczących społeczeństwa informacyjnego, społecznych aspektów cyfryzacji, nowych mediów i komunikacji międzykulturowej, stypendysta Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad mediami i komunikacją, gościnny wykładowca w College of Liberal Arts, Pensylvania State University (1996), w latach 1995-2006 Członek Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Nowa PlaNETa: technologie cyfrowe w dyskusjach o przyszłości pracy”.