pl Aa

Wykład prof. Jana Sowy

Dnia 24.04, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był dr hab Jan Sowa, materialistyczno-dialektyczny teoretyk i badacz społeczny; studiował polonistykę, filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Université Paris 8 w Saint-Denis; doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa; prowadził badania i wykładał na uczelniach w Polsce i za granicą (ostatnio m.in. na Uniwersytecie São Paulo w Brazylii oraz na Uniwersytecie Warszawskim); współtwórca wydawnictwa Ha!art oraz Spółdzielni Goldex Poldex; pracował też jako dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie; członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, związany z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Czy Europa Wschodnia istnieje? O historycznych podziałach kontynentu europejskiego i ich znaczeniu w epoce globalnej demodernizacji”.