pl Aa

Wykład prof. Jadwigi Staniszkis

Dnia 28.11, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem była prof. Jadwiga Staniszkis, zajmująca się socjologią polityki i socjologią ekonomiczną, ze szczególną koncentracją na zjawiskach związanych z dynamiką społeczną i strukturami władzy; od początku kariery zawodowej związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; stały uczestnik polskiej debaty publicznej i świadek ważnych zdarzeń historycznych; w 1968 została zwolniona z pracy w wyniku wydarzeń marcowych; w trakcie rewolucji solidarnościowej w 1980 roku została zaproszona przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy do udziału w negocjacjach ze stroną rządową; wydała szereg znanych i nagradzanych prac naukowych. Pani Profesor wygłosiła referat pod tytułem „<Ostateczna rewolucja> w świetle teorii władzy”.