pl Aa

Wykład otwarty prof. Reinholda Sackmanna

Dnia 27.03 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Reinholda Sackmanna pt. „How to Strengthen Elite and How to Break Elite Power. Interdependence of Mechanism of Elite Formation in Education Systems”. Prof. Sackmann jest kierownikiem Katedry Analizy Struktur Społecznych Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle (Niemcy). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu socjologii edukacji, demografii, socjologii miasta i socjologii polityki.