pl Aa

Wykład otwarty prof. Ewgena Sinkewycza

Dnia 14.05 odbył się na naszym Wydziale, w ramach zebrań naukowych Katedry Politologii i Historii Najnowszej, wykład otwarty prof. Ewgena Sinkewycza z Narodowego Uniwersytetu w Mikołajowie, na Ukrainie. Tytuł wystąpienia: „Ukraina a Rosja. Główne wyzwania”.