pl Aa

Wykład otwarty dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka

W dniu 27.05 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka pt. „Uchwycić nieuchwytne: intuicja a poznawczy dostęp do świata abstrakcji”. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 01 października 2017 roku Przewodniczący Rady NAWA. Od 2002 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UJ. Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ oraz koordynator Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. Opublikował kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów (m.in. Granice pojęciowe metafizyki (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dwa wydania), Członek zarządów towarzystw naukowych: Central European Society for Philosophy of Religion, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz członek i tutor w ramach Collegium Invisibile oraz Akademii Artes Liberales. Laureat wielu nagród i stypendiów, w tym między innymi Funduszu im. Stanisława Estreichera UJ, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego UJ, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Tygodnika “Polityka”.