pl Aa

Wykład dra Łukasza Czarneckiego

W dniu 14.11 odbył się na naszym Wydziale wykład dra Łukasza Czarneckiego (pracownik National Autonomous University of Mexico, visiting fellow na Shanghai University) pt. „Czy istnieje teoria i metodologia Globalnego Południa?”. Współorganizatorem wydarzenia był Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.