pl Aa

Wyjazd studyjny na Ukrainę

W dniach 27.04-7.05.2009 odbył się wyjazd studyjny na Ukrainę zorganizowany w ramach umowy o współpracy między WH AGH a Przyazowskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Mariupolu. W trakcie wyjazdu przedłużono umowę o współpracy między tymi instytucjami. Udział w nim brało 10 studentów (Anna Bluj, Barbara Łazowska, Anna Kos, Anna Kotas, Małgorzata Krupa, Łukasz Sacha, Urszula Spolitakiewicz, Katarzyna Waśko, Małgorzata Załucka, Damian Żurawski) wraz z 3 opiekunami (mgr Maria Stojkow, Maciej Myśliwiec, Monika Korbiel).