pl Aa

Wybór prodziekanów

Dnia 14.05 wybrani zostali Prodziekani naszego Wydziału na kadencję 2012-2016. Będą to: prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – Prodziekan ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Barbara Gąciarz – Prodziekan ds. nauki, dr Anna Małecka – Prodziekan ds. współpracy.