pl Aa

Współpraca z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

Nasz Wydział podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. W jej ramach Wydział Architektury Wnętrz ASP i Wydział Humanistyczny AGH podejmą współpracę w zakresie prowadzenia badań naukowych, kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami naukowymi.