pl Aa

Współpraca WH z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej

Władze AGH podpisały porozumienie o współpracy z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej, która została oficjalnym partnerem naszego nowego kierunku – Nowoczesnych Technologii w Kryminalistyce. Współpraca będzie obejmować swoim zakresem dydaktykę, bazę szkoleniową, praktyki, staże czy konferencje.