pl Aa

Władze dziekańskie – nowa kadencja

Dnia 1.09 swoją kadencję rozpoczęły nowe władze Wydziału w następującym składzie: Dziekan Wydziału prof. Barbara Gąciarz, Prodziekan ds. Kształcenia dr Ewa Migaczewska, Prodziekan ds. Nauki prof. Zbigniew Pasek, Prodziekan ds. Współpracy i Studentów dr Anna Małecka.