pl Aa

W dniach 6-7.12.2012 odbyła się na naszym Wydziale Konferencja Naukowa „Pozareligijne wymiary duchowości”

W dniach 6-7.12.2012 odbyła się na naszym Wydziale Konferencja Naukowa „Pozareligijne wymiary duchowości”. Dyskutowano podczas niej między innymi na temat różnych form przejawiania się duchowości pozareligijnej w kulturze popularnej, sztuce i życiu codziennym oraz o różnych ujęciach teoretycznych tego zjawiska w socjologii, psychologii, kulturoznawstwie i filozofii. Organizatorami konferencji byli prof. Katarzyna Skowronek i mgr Radosław Tyrała, zaś jej honorowym przewodniczącym prof. Zbigniew Pasek. [więcej…]