pl Aa

W dniach 17-24.06.2011 mgr Maciej Myśliwiec na zaproszenie Wydziału Socjologii i Programu Studiów Europejskich gościł na University of Victoria w Kanadzie

W dniach 17-24.06.2011 mgr Maciej Myśliwiec na zaproszenie Wydziału Socjologii i Programu Studiów Europejskich gościł na University of Victoria w Kanadzie, gdzie wygłosił wykłady pt. Political and social changes in Poland after fall of the communism.