pl Aa

W dniach 11-19.03.2011 odbył się wyjazd studentów Wydziału Humanistycznego do Wurzburga

W dniach 11-19.03.2011 odbył się wyjazd studentów Wydziału Humanistycznego do Wurzburga (Niemcy). Wymiana miała charakter spotkania młodzieżowego i została przygotowana w gronie międzynarodowym, w którym stronę polską reprezentowali studenci z Koła Naukowego Studentów Socjologii AGH.