pl Aa

Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności

Ukazała się książka prof. Janusza Muchy Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności (Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN).