pl Aa

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Kulturoznawstwo

Dnia 8.01 Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów Naukowych przegłosowała pozytywnie wniosek WH o przyznanie nam uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Kulturoznawstwo. Otworzyło to nam drogę do zorganizowania szkoły doktorskiej, na której nasi absolwenci studiów II stopnia i wszyscy zainteresowani współpracą naukową z WH będą mogli podjąć studia III stopnia w tej dyscyplinie.