pl Aa

Tytuł profesora nauk humanistycznych dla dr hab. Katarzyny Skowronek, prof. AGH

Dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. AGH otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych od Prezydenta RP.