pl Aa

Seminarium „Tradycje ezoteryczne”

Dnia 26.05 na naszym Wydziale odbyło się seminarium naukowe „Tradycje ezoteryczne”. WH AGH był jednym z jego współorganizatorów obok Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedry Porównawczej Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to już czwarte spotkanie z tego cyklu. Jego tematem była geneza, rozwój oraz funkcjonowanie szeroko rozumianych tradycji ezoterycznych. Z ramienia WH za organizację odpowiadała prof. Izabela Trzcińska.