pl Aa

Seminarium „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”

28.03.2011 odbył się na naszym Wydziale pierwszy wykład w ramach seminarium „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”. Seminarium organizowanie jest przez Wydział Humanistyczny AGH (pomysłodawca i koordynator – dr Jacek Gądecki) oraz przez kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Seminarium składało się z czterech spotkań, które miały miejsce między marcem a czerwcem. Kolejno głównymi prelegentami byli: prof. Magdalena Staniszkis, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska (wykład Polityka miejska okresu transformacji. Stan, diagnoza i szanse miejskiej przestrzeni na przykładzie Warszawy), prof. Bohdan Jałowiecki, socjolog, Uniwersytet Warszawski (wykład Obszar, przestrzeń, miejsce), prof. Ewa Rewers, kulturoznawczyni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wykład Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu) oraz prof. Ewa Kuryłowicz, architektka, Politechnika Warszawska, Pracownia Architektury Kuryłowicz&Associates (wykład Pojęcia tożsamości architektury w mieście i tożsamości przestrzeni miasta jako wzajemnie uwarunkowane i dynamiczne).