pl Aa

Seminarium naukowe „Przestrzenie Seniorów – Starość i relacje międzygeneracyjne”

11.06.2010 na naszym Wydziale odbyło sie studenckie seminarium naukowe „Przestrzenie Seniorów – Starość i relacje międzygeneracyjne”. Obejmowało ono zagadnienia dotyczące problematyki seniorów we współczesnym świecie: wizji starości i starzenia się, obszarów aktywności ludzi w podeszłym wieku, szans i wyzwań związanych z użyciem nowych technologii przez seniorów, relacji międzypokoleniowych, a także trudności i przeszkód pojawiających się na drodze do pełnej aktywizacji starości. Referentami byli w przeważającej mierze studenci WH AGH. [więcej…]