pl Aa

Sekcja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

Dnia 6.12.2012 na naszym Wydziale odbyła się Sekcja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Zwycięzcą został Marcin Wądołowski, drugie miejsce zajęła Anna Gondek, a trzecie Martyna Kisiała. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowała się dr Maria Stojkow, opiekun KNSS.