pl Aa

Profesor Janusz Mucha został wybrany na Członka Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk na kolejna kadencję (2011-2014).

Profesor Janusz Mucha został wybrany na Członka Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk na kolejna kadencję (2011-2014).