pl Aa

Profesor Barbara Gąciarz została Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych.

Profesor Barbara Gąciarz została Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych.