pl Aa

Prof. Zbigniew Pasek członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Dnia 21.11 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów ogłosiła wyniki wyborów na kolejna kadencję. W dziedzinie nauk humanistycznych i w dyscyplinie religioznawstwo członkiem Komisji został wybrany Pan Profesor Zbigniew Pasek.