pl Aa

Wykład prof. Macieja Edera

Dnia 26.10, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na kórym gościem był prof. Maciej Eder, profesor na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, pracujący nad zagadnieniem stylometrii z użyciem metod informatycznych i zastosowaniem metod statystycznych w językoznawstwie. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Automatyczna analiza tekstu: od atrybucji autorskiej do wielkoskalowej stylometrii”.