pl Aa

prof. Barbara Gąciarz zaproszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako gość honorowy

17.10.2009 prof. Barbara Gąciarz zaproszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako gość honorowy IX Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej pod hasłem „Przedsiębiorczość Polska” (Warszawa, Pałac Belwederski) wygłosiła referat i kierowała sesją, stanowiącą jeden z elementów przygotowania „Strategii walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2010-2015”.