pl Aa

Open Eyes Economy Summit 2019

W dniach 19-20.11 odbył się w Krakowie Open Eyes Economy Summit 2019, którego współorganizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a nasz Wydział – jednym z koordynatorów. Głównym wkładem WH były następujące punkty programu. Sesja „Aplikacje wartości – czy technologia sprzyją więziom społecznym?” prowadzona przez prof. Barbarę Gąciarz, Dziekan WH AGH (19.11, wtorek, godz. 15:50-17:20). Sesja „Od ubóstwa energetycznego do rozproszenia energii elektrycznej i koncentracji energii społecznej. Jakie zmiany w społecznościach lokalnych wymusi zmiana klimatu?” prowadzona przez prof. Jacka Gądeckiego (20.11, środa, godz. 15:00-16:30). Udział dr Ewy Migaczewskiej, Prodziekan ds. Kształcenia WH AGH, w sesji „Jak firmy mogą zmieniać edukację? Alternatywne narzędzia kształtowania kompetencji” (20.11, środa, godz. 12:50-14:10). Strefa eduVR i kącik dziecięcy z robotami do programowania organizowane przez nasze wydziałowe Laboratorium Eduvrlab (prof. Jowita Guja, prof. Grzegorz Ptaszek, dr Maria Stojkow, dr Dorota Żuchowska-Skiba, mgr Damian Gałuszka). Duży wkład koncepcyjny wniósł też dr Marcin Zwierżdżyński.