pl Aa

Oleksandra Ptychkina – II miejsce w konkursie

W dniu 10.05 Oleksandra Ptychkina, studentka I roku SUM Socjologii na naszym Wydziale, zajęła II miejsce w konkursie Sekcji Humanistycznej 55. Konferencji Kół Naukowych AGH, prezentując referat pt. „Od młodzieńca do wojownika. Konstruowanie wzorów dojrzałej męskości w treściach bajek ludowych”.