pl Aa

OK PTS 2016

Dnia 16.03 wybrany został nowy Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na lata 2016-2018. Zasiadło w nim kilka osób związanych z naszym Wydziałem. Przewodniczącym nowego Zarządu został dr Radosław Tyrała, zaś skarbnikiem dr Tomasz Piróg (to już jego trzecia kadencja na tym stanowisku). Ponadto w składzie nowych władz OK PTS znalazło się dwóch naszych absolwentów. Mgr Karol Kaczorowski został sekretarzem w nowym Zarządzie, zaś dr Kamil Łuczaj został członkiem Komisji Rewizyjnej.