pl Aa

Obrona pracy doktorskiej mgr inż Madaleny Igras-Cybulskiej

Dnia 7.03 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż Madaleny Igras-Cybulskiej, naszej nowej asystentki, prowadzącej zajęcia na kierunku Informatyka Społeczna. Tytuł pracy: „Analyisis of Non-Linguistic Content of Speech Signals”, promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko AGH. Praca została obroniona z wyróżnieniem.