pl Aa

Obrona mgra Tomasza Piróga

Dnia 27.10 mgr Tomasz Piróg pomyślnie obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Praca zatytułowana była Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce, zaś jej promotorem była prof. Barbara Gąciarz.