pl Aa

Obrona doktorska Pani Angelici Camacho Aranda

Dnia 17.06 odbyła się pierwsza w historii naszego Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Stopień doktora uzyskała Pani Angelica Camacho Aranda (Tecnológico De Monterrey, Meksyk). Rozprawa doktorska zatytułowana „Social construction of history, reality and identity of Polish immigrants to Mexico as told by interviewees of two waves: Polish refugees of World War II in Hacienda de Santa Rosa, Guanajuato in 1943, and Polish professionals in Xalapa,Veracruz during Communism times”, napisana została pod kierunkiem prof. Marii Szmeji.