pl Aa

Nowi pracownicy na WH

Od nowego semestru pracę na naszym Wydziale rozpoczęło dwóch nowych pracowników naukowo-dydaktycznych – dr hab. Łukasz Afeltowicz (Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej) i dr Krzysztof M. Maj (Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii).